Nye parkeringsregler

Nye Parkeringsregler i DK

Nye Parkeringsregler i DK

Nye Parkeringsregler i DK

Indrykket: 24-02-2014


Nye regler for parkering der også vil gælde for dig

Træder i kraft d. 1/3-2014

Tjek dem for din egen skyld

Den lokale parkeringsjungle kan være både uvejsom og svær at finde rundt i. Hvad der kan være tilladt i den ene kommune, kan være forbudt i den anden. Folketinget har imidlertid netop vedtaget en ny lov, der skal skabe både klarere og ens regler samt sikre en bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet på offentlig vej.

Det betyder, at det blandt andet fremover som udgangspunkt bliver forbudt i alle landets kommuner at parkere delvist oppe på fortovet i tættere bebyggede områder. I dag er det lovligt i mere end hver tredje kommune.

Generelle parkeringsregler

Ifølge færdselsloven er der en række specifikke regler, man altid skal holde sig til når man parkerer eller standser sin bil:

Man må ikke standse eller parkere sin bil på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik.

Når du parkerer eller standser din bil, må det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom eller i øvrigt på en måde, der vanskeliggør kørsel til eller fra den pågældende ejendom.

Det er ikke tilladt at parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.

Der er også en række steder, hvor det er forbudt at standse eller parkere sin bil, selvom der ikke skiltes med det:

 • På fodgængerfelt eller mindre end 5 m foran feltet
 • I vejkryds eller mindre end 10 m fra den nærmeste tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant
 • I eller mindre end 5 m før et opmarchområde. Et opmarchområde findes henimod et vedkryds, hvis der er mere end én spærrelinie og mere end én vognbane. Retningen på vognbanerne er underordnet.
 • Ud for en spærrelinie, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinie er mindre end 3 m
 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflader og fortov
 • Ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen
 • På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel
 • På eller i nærheden af bakketop
 • I krybespor
 • På afmærket plads for taxaer
 • På handicapparkeringspladser
 • På hele den gul-afmærkede strækning ved et busstoppested og 12 m før og efter stoppestedsskiltet, hvis ikke der er gul kantstensafmærkning

Her er en oversigt over de vigtigste ændringer af parkeringsreglerne.

Ændringer, der vedrører parkeringsafgift:

 • Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads fordobles fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, f.eks. ved porte, fordobles fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Ændringer vedrørende parkering på offentlig vej:

 • I områder indenfor byzoneskiltene må der hverken standses eller parkeres, helt eller delvist på:
  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • o.lign
 • Udenfor byzone område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.
 • Et havareret køretøj må kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.
 • Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser, ligesom kommunerne stadig i en lokal bekendtgørelse kan fastsætte regler for standsning og parkering med trailer. Disse regler skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Ændringer vedrørende privat parkering:

 • Private parkeringsarealer skal markeres bedre og mere ensartet. Det er endnu ikke fastlagt hvordan.

Kilde FDM

Nye Parkeringsregler i DK